Het Bestuur

Het bestuur heeft de leiding van de liga in handen en zet de strategische krijtlijnen uit.
Zijn leden worden verkozen tijdens de Algemene Vergadering en hebben een mandaat van 4 jaar. Elk lid beschikt over één stem.

Meer info over het bestuur kan je terugvinden in de statuten en in de algemene richtlijnen.

Het bestuur bestaat uit volgende bestuurders:

Documenten in het kader van Goed Bestuur

 • Verslagen vergaderingen bestuursorgaan
 • Verloop vergaderingen bestuursorgaan
 • Vergaderkalender 2022
 • Vergaderschema bestuursorgaan
 • Analyse competenties bestuursorgaan
 • Introductieprocedure bestuursleden
 • Benoemingsbrief bestuursorgaan
 • Gedragscode voor bestuurders, directie en medewerkers Lacrosse Vlaanderen
 • Procedure evaluatie profielen bestuursorgaan
 • Zelfevaluatie en evaluatie profielen 2023
 • Registratie belangenconflicten
 • Formulier verplaatsingen bestuursorgaan
  Organigram