Leden

Verzekering bij de federatie

Wanneer je als lid bij één van onze clubs aansluit en ook bij lacrosse Vlaanderen geregistreerd staat, dan ben je verzekerd tegen lacrosse sportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft lacrosse Vlaanderen met de verzekeringsmaatschappij N.V. Arena verzekeringspolissen afgesloten:

  • Lichamelijke ongevallen (polisnummer 1.122.992 / A + H)
  • Burgerlijke aansprakelijkheid (polisnummer 1.122.993 / A)
  • Rechtsbijstand (polisnummer 1.122.993 / 1)

Deze verzekeringen gelden dus enkel voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband houden met  lacrosse en die georganiseerd worden door lacrosse Vlaanderen en/of haar aangesloten clubs. Hieronder vallen bv. competitiewedstrijden, trainingen, recreatieve sportbeoefening en vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming door de aangesloten club voor de leden worden ingericht.

Alle aangesloten leden die geregistreerd zijn bij lacrosse Vlaanderen zijn automatisch verzekerd als vrijwillige helpers (L.O.+ B.A.) via de federale polis.

Deze polis geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland.

Wat moet je doen bij een ongeval?

  • Een lid kwetst zich tijdens een activiteit. Het slachtoffer meldt het schadegeval aan zijn club. Samen met de clubverantwoordelijke vul je het aangifteformulier in.
  • Met het formulier stap je naar de dokter die het medisch getuigschrift – dat deel uitmaakt van het formulier – invult.
  • De clubverantwoordelijke stuurt het formulier eerst naar lacrosse Vlaanderen (per post of via e-mail) en dit binnen de 8 werkdagen na het ongeval.
  • Na controle maken wij dit over aan N.V. Arena. Zij sturen binnen de 5 dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en het dossiernummer.
  • Alle bijkomende onkostennota’s maak je best onmiddellijk overmaken aan hen. Wanneer het dossier volledig is, kan tot vergoeding worden overgaan.
  • Indien er ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zouden zijn, moeten deze onmiddellijk gemeld worden aan N.V. Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Downloads

Andere risico’s

De aangesloten clubs van lacrosse Vlaanderen kunnen in het belang van hun clubbestuurders en de reizen die de club met zijn leden onderneemt ook nog volgende polissen afsluiten.

Aansprakelijkheid bestuurders V.Z.W. (B.A. – bestuurders)

Een nuttige dekking voor vzw’s waarmee hun bestuurders gewaarborgd zijn voor de financiële gevolgen van elke aansprakelijkheidsvordering die tegen hen wordt ingesteld.
Dit kan via N.V. Arena aan een voordelig tarief.

Reis- en reisbijstandsverzekering (Travelpolis)

Clubs kunnen ook een reisverzekering afsluiten voor hun leden.
N.V. Arena biedt tegen een voordelig tarief een reisbijstandsverzekering aan met als dekkingen  o.m. repatriëring, behandelingskosten ter plaatse bij ziekte en ongeval, met inbegrip van ongevallen overkomen tijdens het in het buitenland beoefenen van de federale- of clubsportactiviteiten.

Overige waarborgen

Clubs kunnen voor de clubleden hogere waarborgen afsluiten dan deze voorzien in onze polissen.

  • Formulier