verzekering

Soms krijg je binnen de club af te rekenen met blessures of ongevallen. We helpen je graag verder in de administratieve verwerking van de dossiers.
Leden, aangesloten bij lacrosse Vlaanderen, zijn via nv Arena verzekerd tegen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid.

Veelgestelde vragen

Leden zijn verzekerd op de weg van en naar de verzekerde activiteiten.
Vrijwilligers niet -leden die kinderen (leden) voeren naar het zwembad/wedstrijden… zijn niet verzekerd. De meest aangewezen manier om deze personen te verzekeren voor L.O. & B.A. is hen lid te maken als niet-licentiehouder.

Vanaf het moment dat het lid thuis buiten stapt op weg naar het veld tot hij/zij terug thuis is binnen de meest realistische tijdspanne.

Zie overzicht: verzekerde waarborgen, B.A.

Concreet geval: een speler wordt onwel op training, wordt gehospitaliseerd en sterft. Diagnose: hartaanval. De ouders stellen de trainer van de speler verantwoordelijk voor het incident. Is de trainer ‘gedekt’ door de verzekering?
De trainer is verzekerd voor dergelijke voorvallen. N.V. Arena zal de zaak verdedigen en onderzoeken, indien de verantwoordelijk bij de trainer ligt zal N.V. Arena de dekking op zich nemen.

Niet-leden die onze sport helemaal niet kennen, maar wel eens van lacrosse wensen te proeven, kunnen dit driemaal binnen een bepaalde club. Binnen de sportpromotionele omkadering is dit gratis. Na de proeflessen of kennismaking dienen ze wel te beslissen of ze lid zullen worden of niet.

De club dient de namen van de kandidaat-leden te registreren, het formulier verzekeringsaangifte ‘proeflessen’ in te vullen en deze vooraf of ten laatste 24u na de activiteit op te sturen naar lacrosse Vlaanderen. Binnen de sportpromotionele omkadering is deze verzekering gratis.

Dit zijn niet-leden die door de club worden ingezet als pure vrijwillige helpers.
Hiervoor kan het verzekeringsformulier ‘tijdelijke risico’s’ gebruikt worden of je kan kiezen voor de comfortoptie op jaarbasis.

De leden van Lacrosse Vlaanderen zijn verzekerd voor de lacrosse activiteiten, d.w.z. trainingen, wedstrijden, demonstraties…

De meest aangewezen manier om deze personen te verzekeren tijdens hun begeleiding voor L.O. & B.A. is hen lid maken als niet-licentiehouder bij lacrosse Vlaanderen.

Alle leden van Lacrosse Vlaanderen zijn verzekerd voor schade aan derden, dit valt onder burgerlijke aansprakelijkheid.

De club kan heel eenvoudig een attest vragen bij N.V. Arena, waarbij men kan aantonen dat men als club verzekerd is tegen burgerlijke aansprakelijkheid.

De duurtijd van de behandelingskosten bedraagt 104 weken (medische kosten).

Clubs kunnen afzonderlijk een travelpolis afsluiten aan een voordelig tarief bij N.V. Arena.
Deze aparte masterpolis omvat reisbijstandsverzekering met o.m. repatriëring, behandelingskosten ter plaatse bij ziekte en ongeval, met inbegrip van ongevallen overkomen tijdens het in het buitenland beoefenen van de federale- of clubsportactiviteiten.
Hiervoor is een nieuwe polis voorzien, de clubs kunnen dit afzonderlijk aan een voordelig tarief afsluiten bij de N.V. Arena. Deze verzekering bestaat ook op jaarbasis.
Deze polis heeft tot doel de annulatiekosten te verzekeren die in toepassing van de voorwaarden van het reiscontract ten laste vallen van de verzekerde naar aanleiding van de annulatie van de reis ingevolge een geval van overmacht.

Nee.
Kan dit verzekerd worden en onder welke voorwaarden of tarieven?
Een nuttige dekking (bijstandspolis) voor vzw’s die hun bestuurders de waarborg biedt voor de financiële gevolgen van elke aansprakelijkheidsvordering die tegen hen wordt ingesteld. Dit kan via N.V. Arena aan een voordelig tarief.

Rechtsbijstand kan via N.V. Arena voor leden van lacrosse Vlaanderen.

Het publiek is verzekerd indien de fout door de organisatie is veroorzaakt. Het publiek neemt ook altijd wel een risico op zich.

In de eerste plaats is de verhuurder van het materiaal (bv. tribunes,…) verantwoordelijk voor de staat van het verhuurde of uitgeleende materiaal. Hij moet dan ook altijd optreden als een goede huisvader en dus moet dit in principe in orde zijn.

Dit zijn niet-leden die door de club worden ingezet als pure vrijwillige helpers.
Hiervoor kan het verzekeringsformulier ‘tijdelijke risico’s‘ gebruikt worden of je kan kiezen voor de comfortoptie op jaarbasis.

Hiervoor kan het verzekeringsformulier ‘tijdelijke risico’s’ gebruikt worden of je kan kiezen voor de comfortoptie op jaarbasis.

Eventuele lichamelijke schade is natuurlijk steeds verzekerd, maar de schade aan de fiets valt niet onder de polisdekking.